Càmares calentes

Sistemes de colada calenta

Senso dissenya i fabrica càmeres calentes seguint les especificacions dels clients. Les càmeres es dissenyen equilibrant la pressió i la temperatura en tots els punts d'injecció a més de minimitzar les pèrdues de calor augmentant amb això el rendiment energètic, la productivitat i la vida del motlle.

Cámara caliente

 

Costats calents

Senso dissenya i fabrica costats calents de motlles en col·laboració amb el motllista optimitzant el disseny d'acord a les necessitats de la peça. Aquesta forma de treballar permet concentrar responsabilitats i reduir terminis de lliurament.

Lado caliente