Indicadores de panel

AK30          Indicador de pressió o temperatura de 5 dígits

    El model AK30 és un instrument amb múltiples aplicacions en la indústria per a la mesura de processos. Per extrusió de plàstics disposa d'una entrada de galga extensiomètrica amb funció de calibratge. Atès que l'entrada és configurable, també es pot utilitzar en aplicacions amb senyals amplificades de tensió o corrent.

     L'instrument pot equipar-se amb sortida analògica, comunicacions sèrie o alimentació de 24 Vdc per transmissor
.

     Així doncs, l'AK30 es pot fer servir en aplicacions de:

  • Mesura de temperatura
  • Mesura de pressió
  • Pesatge
  • Qualsevol senyal amplificada de 0..5/10V o 0/4..20mA

AK30

 

AK32          Indicador de pressió i temperatura de doble display de 5 dígits

      El model AK32 és un instrument específicament dissenyat per a aplicacions d'extrusió de plàstics amb doble indicació de pressió i temperatura. L'entrada de pressió és per a galga extensiomètrica mentre que la de temperatura pot ser per termoparell o termoresistència Pt100.

      L'instrument pot equipar-se amb sortida analògica, comunicacions sèrie o alimentació de 24 Vdc per transmissor
.

AK32

 

  • AK30

    Indicador de presión o temperatura de 5 dígitos

  • AK32

    Indicador de presión y temperatura de doble display de 5 dígitos