Transductors de pressión per extrussió

Transductors P500

     La sèrie P500 de transductors de pressió han estat desenvolupats per a la mesura de pressió en processos d'extrussió del plàstic. El principi de mesura és per galga extensiomètrica en configuració de pont de Wheastone. La pressió és convertida a un senyal elèctric proporcional que connectada als instruments de mesura Senso pot ser utilitzada tant per controlar com per activar alarmes de seguretat.

     
La construcció mecànica consisteix en una membrana d'acer inoxidable en contacte amb el material. La pressió realitzada pel plàstic sobre la membrana és transmesa per un capil·lar amb metall líquid fins al cilindre on s'allotja la galga extensiomètrica que es deforma proporcionalment a la pressió realitzada en la membrana inferior.

     
El senyal de sortida pot ser de mV / V o bé amplificada tipus 4..20 mA o 0..10 Vcc. Les aplicacions van des de la monitorització del cos d'una extrusora, l'estat del filtre fins al control de l'alimentació d'una bomba d'engranatges.

P500

  • P500

    Transductores de presión para extrusión de plásticos