Transmissors de temperatura

Transmissors de temperatura

    Senso pot equipar els sensors amb transmissors per amplificar el senyal de temperatura per ser transmesa a dispositius de mesura i control.

SB6000